Kredyt gotówkowy a konsolidacyjny gotówkowy

Opublikowane przez Kinga Mirska data
Kredyt gotówkowy a konsolidacyjny gotówkowy

Kredyty stanowią jeden z najpopularniejszych produktów bankowych. W ofercie instytucji znaleźć można m.in. gotówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne oraz samochodowe. Dwa pierwsze należą do najczęściej mylonych ze sobą produktów, dlatego w dzisiejszym artykule skupimy się na wyjaśnieniu podstawowych różnic pomiędzy tymi kredytami.

Czym jest kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy jest bardzo prostym produktem bankowym, w którym kredytobiorca pozyskuje od wierzyciela określone środki na wskazany okres oraz na ustalonych wcześniej warunkach. Nie jest on kredytem celowym, dlatego środki wydatkować można w dowolny sposób. Kredyty gotówkowe udzielne są bardzo szybko, pieniądze można mieć na swoim koncie już kolejnego dnia roboczego od złożenia wniosku. W przypadku wnioskowania o środki w banku, w którym posiada się konto osobiste, mogą one zostać udostępnione tego samego dnia, po upływie kilkunastu-kilkudziesięciu minut. Zazwyczaj kredyt gotówkowy udzielony może być na maksymalnie 10 lat. Warto wiedzieć, że banki same ustalają maksymalną kwotę udzielanego przez siebie zobowiązania, nie mogą jednak przekroczyć ustawowej kwoty. Aktualnie w ofertach instytucji można znaleźć kredyty gotówkowe nawet na 300.000 zł, jednak są to wyjątki. Ponadto warunki udzielania kredytów gotówkowych, ich czas oraz kwota mogą zmienić się wraz z upływem czasu. Co ciekawe przepisy nie warunkują maksymalnej liczby kredytów, które w określonym czasie mogą zostać zaciągnięte przez danego kredytobiorcę. Zależna jest ona jedynie od zdolności kredytowej klienta banku.

Opłatami za udzielenie kredytu gotówkowego mogą być np.:

 • prowizja,
 • oprocentowanie,
 • ewentualne koszty wcześniejszej spłaty raty lub całego kredytu.

Wybór najlepszego produktu może być trudny, dlatego kredyty gotówkowe sprawdź, porównaj z bankier.pl. Na stronie znajduje się kalkulator kredytowy, który na podstawie danych przekazanych przez przyszłego kredytobiorcę buduje ranking najkorzystniejszych w danym czasie ofert.

Na czym polega kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny jest produktem całkowicie odmiennym od gotówkowego. Przede wszystkim różnica wynika z tego, że jest to zobowiązanie celowe, które udzielane jest na konkretne przeznaczenie – spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, może być ich kilka lub kilkanaście. Najczęściej są to: kredyty gotówkowe i hipoteczne, zadłużenie kart kredytowych oraz zakup sprzętu na raty. Podczas konsolidacji zobowiązań kredytobiorca nie dostaje się środków na konto. Są one wykorzystywane na spłatę zaciągniętych przez niego wcześniej zobowiązań. W efekcie dłużnik spłaca jedną ratę w banku, który udzielił kredytu konsolidacyjnego i uregulował jego pozostałe zobowiązania. Warto podkreślić, że głównym celem tego kredytu jest zmniejszenie liczby rat do spłaty w konkretnym miesiącu oraz obniżenie ich wysokości. Kredyt konsolidacyjny spłaca się dłużej niż pojedyncze zobowiązania, jednak rata jest przez to niższa. Dodatkowo niektóre banki wypłacają dodatkowe środki do dyspozycji kredytobiorcy, nie jest to jednak częsta praktyka. Jest to kredyt konsolidacyjny gotówkowy. Czas przyznania kredytu konsolidacyjnego  jest nieco dłuższy niż w przypadku kredytu gotówkowego i może wynosić 2-3 dni robocze. Zazwyczaj jest udzielny na kwotę maksymalnie 200.000 zł i 10 lat, jednak to również może ulec zmianie. Na koszty kredytu konsolidacyjnego również składają się oprocentowanie oraz prowizja, a także opcjonalne opłaty związane z wcześniejszą spłatą zobowiązania czy sporządzenia aneksu do umowy.

Kto może otrzymać kredyt gotówkowy i konsolidacyjny?

Aby móc aplikować o jakikolwiek kredyt w banku konieczne jest spełnianie kilku podstawowych warunków. Przede wszystkim są to: pełnoletność, pełna zdolność do czynności prawnych, podsiadanie numeru PESEL oraz stałego miejsca zamieszkania na terenie Polski. Dodatkowo wszystkie banki wymagają stałego źródła dochodu oraz zdolności kredytowej. W kwestii wiarygodności warto podkreślić, że różne instytucje mogą brać pod uwagę zróżnicowane czynniki, jak i przypisywać im inne wagi, jednak bardzo często niezwykle ważne są dla nich:

 • dochody,
 • forma zatrudnienia,
 • historia kredytowa,
 • aktualnie zadłużenie,
 • koszty życia.

Warto podkreślić o obydwa typy kredytów można aplikować zarówno stacjonarnie, jak i online, jednak wymagane jest przedstawienie zróżnicowanych dokumentów – w przypadku konsolidacji jest ich więcej, ponieważ trzeba udzielić także informacji dotyczących zobowiązań, które będą konsolidowane.

Jak wybrać najlepszy kredyt? Na co zwrócić uwagę?

Wybierając kredyt konsolidacyjny lub gotówkowy, warto korzystać z omówionych wcześniej kalkulatorów, które pozwalają na znalezienie najkorzystniejszych ofert w danym czasie, a także sprawdzeniu orientacyjnej wysokości rat i zweryfikowanie czy będą one możliwe do spłaty przy aktualnych zarobkach i wydatkach. Dodatkowo bardzo ważne jest porównanie RRSO, która jest realnym kosztem zaciągnięcia zobowiązania, jak i prowizji. Warto wiedzieć, że istnieje możliwość obniżenia całościowej odpłatności za udzielenie kredytu – poprzez skrócenie okresu kredytowania, jak i wybór rat malejących zamiast równych. Decydując się na kredyt, warto także pamiętać, że wszelkie zapisy umowy powinny być zrozumiałe, nie należy podpisywać dokumentów, które zawierają niejasne zwroty.

Comments ( 3 )

 1. HolaAmigo
  Ciekawe. Zawsze myślałem, że kredyt konsolidacyjny jest pułapką dla osób zadłużonych...
 2. Joan Baez
  Może być pułapką, ale może być również wybawienie;D. Jak o mówi stare indiańskie przysłowie: "punkt widzenia zależy od punktu siedzenia":).
 3. niezadowolona
  Ja starałam się o kredyt konsolidacyjny, ale miałam tak niekorzystne warunki, że zrezygnowałam z tego pomysłu...